Η Καθολική Εκκλησία στην Ελλάδα | Catholic Ecclessia in Greece

A+ A A-

 

Ο Καθεδρικός Ναός Τήνου

Καθεδρικός Ιερός Καθολικός Ναός Παναγίας του Ροδαρίου
Επωνυμία: «Καθεδρικός Ιερός Καθολικός Ναός Παναγίας του Ροδαρίου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο» [Ν. 4301/14 (Φ.Ε.Κ. Α´ 223/7.10.2014)]
Έτος οικοδόμησης Ναού:1866
Διεύθυνση  : Ξινάρα Τήνου-84200 ΤΗΝΟΣ
Υπεύθυνος Ναού : π. Ryszard Stanislaw  Taraszkiewicz 

 

Ποιμαντικές Ενότητες

 A.- Ποιμαντική Ενότητα Μητροπόλεως Νάξου

Καθέδρα: Μητροπολιτικός Ναός Υπαπαντής του Κυρίου

 

01.- Ενορία Υπαπαντής του Κυρίου
Επωνυμία: «Ιερά Μητρόπολις Καθολικών Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο» [Ν. 4301/14 (Φ.Ε.Κ. Α´ 223/7.10.2014)]
Έτος οικοδόμησης Ναού    : 13ος αιώνας.
Έτος ίδρυσης Ενορίας        : 13ος αιώνας.
Διεύθυνση: Κάστρο Νάξου- Τ.Κ. 843 00  ΝΑΞΟΣ
Εφημέριος  : π. Γεώργιος Παλαμάρης
Αναπληρωτής Εφημέριος   : π. Μανώλης Ρεμούνδος
Τηλέφωνο Εφημερίου       : 2285022470
Φαξ                                 : 2285022470

 

02.- Ενορία Αγίου Αντωνίου στην Πάρο
Επωνυμία : «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός Αγίου Αντωνίου της Παδούης Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο» [Ν. 4301/14 (Φ.Ε.Κ. Α´ 223/7.10.2014)]
Έτος οικοδόμησης Ναού    : 1680
Έτος ίδρυσης Ενορίας        : 1680
Διεύθυνση                        : Καθολική Εκκλησία  Παροικιά  Πάρου  Τ.Κ. 84400 ΠΑΡΟΣ
Εφημέριος                             : π. Γεώργιος Παλαμάρης
Τηλέφωνο Εφημερίου          : 2285022385

 

03.Ενορία Αγίου Γεωργίου Πάρου
Επωνυμία: «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός Αγίου Γεωργίου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο» [Ν. 4301/14 (Φ.Ε.Κ. Α´ 223/7.10.2014)]
Έτος οικοδόμησης πρώτου Ναού           :1638
Έτος ανοικοδόμησης υπάρχοντος Ναού : 1994
Διεύθυνση: Καθολική Εκκλησία Νάουσα Πάρου  Τ.Κ.84400 ΠΑΡΟΣ
Εφημέριος                             : π. Γεώργιος Παλαμάρης
Τηλέφωνο λειτουργού         : 2285022385
Φαξ                                         : 2285022385

 

B.- Ποιμαντική Ενότητα Μυκόνου

01. Ενορία Παναγίας του Ροδαρίου στη Μύκονο
Επωνυμία: «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός Παναγίας του Ροδαρίου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο» [Ν. 4301/14 (Φ.Ε.Κ. Α´ 223/7.10.2014)]
Έτος οικοδόμησης Ναού: 1677
Έτος ίδρυσης Ενορίας    : 1677
Διεύθυνση                 : Καθολική Εκκλησία  Πλατεία Αλευκάνδρας  Τ.Κ. 846 00 ΜΥΚΟΝΟΣ
Εφημέριος                 :π. Ryszard Stanislaw Taraszkiewicz
Τηλέφωνο Εφημερίου: 2289400458

 

Γ.  Ποιμαντική ενότητα Χώρας
Καθέδρα: Ενοριακός Ναός Αγίου Νικολάου

01.- Ενορία Αγίου Νικολάου στη Χώρα Τήνου
Επωνυμία: «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός Αγίου Νικολάου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο» [Ν. 4301/14 (Φ.Ε.Κ. Α´ 223/7.10.2014)]
Έτος ανοικοδόμησης υπάρχοντος Ναού : 1816
Έτος ίδρυσης Ενορίας                                : 1738
Εφημέριος                             : π. Mάρκος Φώσκολος
Τηλέφωνο Εφημερίου          : 2283022292
Ταχ. Διεύθυνση                     :Τ.Θ. 8, Τ.Κ. 842 00 - ΤΗΝΟΣ

02.-Ενορία Αγίου Αντωνίου στο Σμαρδάκιτο
Επωνυμία: «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός Αγίου Αντωνίου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο» [Ν. 4301/14 (Φ.Ε.Κ. Α´ 223/7.10.2014)]
Έτος ανοικοδόμησης υπάρχοντος ναού  : 1752
Έτος ίδρυσης Ενορίας:  Από αμνημονεύτων χρόνων
Διεύθυνση                 : Σμαρδάκιτο Τήνου - 84200 ΤΗΝΟΣ
Εφημέριος                   : π. Mάρκος Φώσκολος
Τηλέφωνο Εφημερίου: 2283022292

 

Δ.- Ποιμαντική ενότητα Στενής Τήνου
Καθέδρα: Ιερός  Ναός Αγίου Νικολάου Στενής

01.- Ενορία Αγίου Νικολάου
Επωνυμία: «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός Αγίου Νικολάου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο» [Ν. 4301/14 (Φ.Ε.Κ. Α´ 223/7.10.2014)]
Έτος οικοδόμησης Ναού: 1762
Έτος ίδρυσης Ενορίας    : 1762
Διεύθυνση                 : Στενή Τήνου – Τ.Κ. 84200 ΤΗΝΟΣ
Ταχ. Διεύθυνση         : Τ.Θ. 25 – Τ.Κ. 84200 ΤΗΝΟΣ
Εφημέριος                 : π. Ιωάννης Σκλάβος
Τηλέφωνο Εφημερίου: 2283041240

02.- Ενορία Ευαγγελιστρίας στη Μυρσίνη
Επωνυμία: «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός Ευαγγελιστρίας Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο» [Ν. 4301/14 (Φ.Ε.Κ. Α´ 223/7.10.2014)]
Έτος οικοδόμησης υπάρχοντος Ναού      : 1834
Έτος ίδρυσης Ενορίας                                : 1834
Διεύθυνση             :Μυρσίνη Τήνου – Τ.Κ. 842 00 ΤΗΝΟΣ
Ταχ. Διεύθυνση                     :Τ.Θ. 25 – 842 00 ΤΗΝΟΣ
Εφημέριος                             : π. Ιωάννης Σκλάβος
Τηλέφωνο Εφημερίου          : 2283041240


03.- Ενορία Παναγίας Καρμήλου στην Ποταμιά
Επωνυμία: «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός Παναγίας του Καρμήλου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο» [Ν. 4301/14 (Φ.Ε.Κ. Α´ 223/7.10.2014)]
Έτος οικοδόμησης υπάρχοντος Ναού      : 1849
Έτος ίδρυσης Ενορίας                                : 1849
Διεύθυνση     : Ποταμιά Τήνου – Τ.Κ. 842 00 ΤΗΝΟΣ
Ταχ. Διεύθυνση                     :Τ.Θ. 25 – Τ.Κ. 842 00 ΤΗΝΟΣ
Εφημέριος                             : π. Ιωάννης Σκλάβος
Τηλέφωνο Εφημερίου          : 2283041240

 

04.- Ενορία Παναγίας του Ελέους (Ξεσκλαβώτρας) στον Κέχρο
Επωνυμία: «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός Παναγίας του Ελέους (Ξεσκλαβώτρας) Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο» [Ν. 4301/14 (Φ.Ε.Κ. Α´ 223/7.10.2014)]
Έτος οικοδόμησης υπάρχοντος Ναού: 1749
Έτος ίδρυσης Ενορίας        : Από αμνημονεύτων χρόνων
Διεύθυνση             : Κέχρος Τήνου – Τ.Κ. 842 00 ΤΗΝΟΣ
Ταχ. Διεύθυνση     : Τ.Θ. 25 – 842 00 ΤΗΝΟΣ
Εφημέριος                             : π. Ιωάννης Σκλάβος
Τηλέφωνο Εφημερίου          : 2283041240

 

Ε.- Ποιμαντική Ενότητα Αγάπης Τήνου
Καθέδρα: Ενοριακός Ναός Αγίου Αγαπητού

01. Ενορία Αγίου Αγαπητού στην Αγάπη
Επωνυμία: «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός Αγίου Αγαπητού Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο» [Ν. 4301/14 (Φ.Ε.Κ. Α´ 223/7.10.2014)]
Έτος ανοικοδόμησης υπάρχοντος ναού  : 1726
Έτος ίδρυσης Ενορίας                                : 1726
Διεύθυνση                    : Αγάπη Τήνου - 84200 ΤΗΝΟΣ
Εφημέριος                    : π. Νικόλαος Ψάλτης
Τηλέφωνο Εφημερίου : 2283051302

 

02.- Ενορία Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στον Κουμάρο Τήνου
Επωνυμία    : «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο» [Ν. 4301/14 (Φ.Ε.Κ. Α´ 223/7.10.2014)]
Έτος ανοικοδόμησης υπάρχοντος ναού  : 1892
Έτος ίδρυσης Ενορίας                                : 1892
Διεύθυνση     : Κουμάρος Τήνου – Τ.Κ. 84200 ΤΗΝΟΣ
Εφημέριος                             : π. Νικόλαος Ψάλτης
Τηλέφωνο Εφημερίου          : 2283051302

 

02.- Ενορία Γεννήσεως της Θεοτόκου στη Βωλάξ
Επωνυμία: «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός Γεννήσεως της Θεοτόκου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο» [Ν. 4301/14 (Φ.Ε.Κ. Α´ 223/7.10.2014)]
Έτος ανοικοδόμησης υπάρχοντος ναού  : 1780
Έτος ίδρυσης Ενορίας                               : 1780
Διεύθυνση                 :Βωλάξ Τήνου – Τ.Κ. 84200 ΤΗΝΟΣ
Εφημέριος                 :π.Νικόλαος Ψάλτης
Τηλέφωνο Εφημερίου: 2283051302

 

ΣΤ. – Ποιμαντική Ενότητα Σκαλάδου
Καθέδρα: Ενοριακός Ναός  Αγίου Ιωάννη

01.- Ενορία Αγίου Ιωάννη Σκαλάδου
Επωνυμία    : «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός Αγίου Ιωάννη Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο» [Ν. 4301/14 (Φ.Ε.Κ. Α´ 223/7.10.2014)]
Έτος ανοικοδόμησης υπάρχοντος ναού  : 1792
Έτος ίδρυσης Ενορίας                                : 1792
Διεύθυνση     : Σκαλάδος Τήνου – Τ.Κ. 84200 ΤΗΝΟΣ
Εφημέριος     : π. Δημήτριος Δαλέζιος

 

02.Ενορία Αγ. Αποστόλων Πέτρου και Παύλου στην Ξινάρα
Επωνυμία    : «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο» [Ν. 4301/14 (Φ.Ε.Κ. Α´ 223/7.10.2014)]
Έτος ανοικοδόμησης υπάρχοντος Ναού : 1833
Έτος ίδρυσης Ενορίας                                : 1833
Διεύθυνση                 : Ξινάρα Τήνου – Τ.Κ. 84200 ΤΗΝΟΣ
Εφημέριος                 : π. Δημήτριος Δαλέζιος τ. Ι
Τηλέφωνο Εφημερίου : 2283051492
Φαξ                                 : 2283051492

 

03.- Ενορία Αγίου Ιγνατίου στα Λουτρά
Επωνυμία:  «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός Αγίου Ιγνατίου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο» [Ν. 4301/14 (Φ.Ε.Κ. Α´ 223/7.10.2014)]
Έτος ανοικοδόμησης υπάρχοντος ναού  : 1776
Έτος ίδρυσης Ενορίας                                : 1776
Διεύθυνση                :Λουτρά Τήνου – Τ.Κ. 84200 ΤΗΝΟΣ
Εφημέριος                 : π. Δημήτριος Δαλέζιος  τ.Ι
Τηλέφωνο Εφημερίου: 2283051492
Φαξ                               :2283051492

 

Ζ.- Ποιμαντική Ενότητα Κώμης Τήνου
Καθέδρα: Ενορία Αγίου Ιωάννη στην Κώμη

01.- Ενορία: Αγίου Ιωάννη Κώμης
Επωνυμία: «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός Αγίου Ιωάννη Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο» [Ν. 4301/14 (Φ.Ε.Κ. Α´ 223/7.10.2014)]
Έτος οικοδόμησης υπάρχοντος Ναού      : 1832
Έτος ίδρυσης Ενορίας                                : 1832
Διεύθυνση     : Κώμη Τήνου – Τ.Κ. 842 00 ΤΗΝΟΣ
Εφημέριος   : π. Andrzej Piotr Sokolowski
Τηλέφωνο Εφημερίου          : 2283051308
Φαξ                                         : 2283051308

 

Ιερός Ναός Ονόματος της Παναγίας
Επωνυμία: «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός Ονόματος της Παναγίας Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο» [Ν. 4301/14 (Φ.Ε.Κ. Α´ 223/7.10.2014)]
Έτος οικοδόμησης Ναού: Αμνημονεύτων χρόνων
Έτος ίδρυσης Ενορίας    : Αμνημονεύτων χρόνων
Διεύθυνση                 : Κώμη Τήνου – Τ.Κ. 842 00 ΤΗΝΟΣ
Εφημέριος                 : π. Andrzej Piotr Sokolowski
Τηλέφωνο Εφημερίου: 2283051308
Φαξ                               : 2283051308                

 

Ιερός Καθολικός Ναός Αγίου Ιωσήφ
Επωνυμία: «Ιερός Καθολικός Ναός Αγίου Ιωσήφ Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο» [Ν. 4301/14 (Φ.Ε.Κ. Α´ 223/7.10.2014)]
Έτος οικοδόμησης Ναού    : Αμνημονεύτων χρόνων
Διεύθυνση     : Μοναστήρια Τήνου – Τ.Κ. 842 00 ΤΗΝΟΣ
Λειτουργός   : π. Andrzej Piotr Sokolowski
Τηλέφωνο Λειτουργού         : 2283051308
Φαξ                                         : 2283051308

 

02.-Ενορία Αγίου Γεωργίου στην Περάστρα
Επωνυμία: «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός Αγίου Γεωργίου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο» [Ν. 4301/14 (Φ.Ε.Κ. Α´ 223/7.10.2014)]
Έτος ανοικοδόμησης υπάρχοντος ναού  : 1815
Έτος ίδρυσης Ενορίας                                : 1815
Διεύθυνση     : Περάστρα Τήνου – Τ.Κ. 84200 ΤΗΝΟΣ
Τηλέφωνο      : 2283051308
Εφημέριος     : π. Andrzej Piotr Sokolowski
Φαξ                 : 2283051308

 

Η.- Ποιμαντική Ενότητα Καλλονής
Καθέδρα :
Ενορία: Αγίου Ζαχαρία Καλλονής

01.- Ενορία Αγίου Ζαχαρία στην Καλλονή
Επωνυμία: «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός Αγίου Ζαχαρία Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο» [Ν. 4301/14 (Φ.Ε.Κ. Α´ 223/7.10.2014)]
Έτος οικοδόμησης υπάρχοντος Ναού      : 1832
Έτος ίδρυσης Ενορίας                                : 1832
Διεύθυνση     : Καλλονή Τήνου – Τ.Κ. 84200 ΤΗΝΟΣ
Εφημέριος     : π. Φραγκίσκος Βιδάλης
Τηλέφωνο εφημερίου.          : 2283051326
Φαξ                                         : 2283041488

 

 02.- Ενορία Μεταμορφώσεως στον Καρκάδο
Επωνυμία: «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο» [Ν. 4301/14 (Φ.Ε.Κ. Α´ 223/7.10.2014)]
Έτος οικοδόμησης Ναού    : 1825
Έτος ιδρύσεως Ενορίας     : 1825
Διεύθυνση     :Καρκάδος Τήνου – Τ.Κ. 84200 ΤΗΝΟΣ
Εφημέριος     : π. Φραγκίσκος Βιδάλης
Τηλέφωνο Εφημερίου          : 2283051326
Φαξ                                         : 2283041488

 

03.-Ενορία Μεταστάσεως της Θεοτόκου στο Κάτω Κλείσμα
Επωνυμία : «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός Μεταστάσεως της Θεοτόκου Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο» [Ν. 4301/14 (Φ.Ε.Κ. Α´ 223/7.10.2014)]
Έτος οικοδόμησης Ναού    : Πριν το 1760
Έτος ιδρύσεως Ενορίας     : 1760
Διεύθυνση     : Κάτω Κλείσμα Τήνου - Τ.Κ. 84200 ΤΗΝΟ
Εφημέριος     : π. Φραγκίσκος Βιδάλης
Τηλέφωνο Εφημερίου          : 2283051326
Φαξ                                         : 2283041488

 

04.- Ενορία Αγίου Ιωάννη στην Αετοφωλιά
Επωνυμία:
«Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός Αγίου Ιωάννη Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο» [Ν. 4301/14 (Φ.Ε.Κ. Α´ 223/7.10.2014)]
Έτος οικοδόμησης Ναού    : 1818
Έτος ιδρύσεως Ενορίας     : 1818
Διεύθυνση     : Αετοφωλιά Τήνου – Τ.Κ. 84200 ΤΗΝΟΣ
Εφημέριος     : π. Φραγκίσκος Βιδάλης
Τηλέφωνο Εφημερίου          : 2283051326
Φαξ                                         : 2283041488

 

05.- Ενορία Καθεδρικού Ναού Αγίου Ανδρέα στην Άνδρο
Επωνυμία: «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός Αγίου Ανδρέα Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο» [Ν. 4301/14 (Φ.Ε.Κ. Α´ 223/7.10.2014)]
Έτος οικοδόμησης υπάρχοντος Ναού      : 1858
Έτος ίδρυσης Ενορίας                                : 1858
Διεύθυνση         : Χώρα Άνδρου – Τ.Κ. 845 00 ΤΗΝΟΣ
Ταχ. Διεύθυνση: Τ.Θ. 25 – Τ.Κ. 842 00 ΤΗΝΟΣ
Εφημέριος     : π. Φραγκίσκος Βιδάλης
Τηλέφωνο Εφημερίου          : 2283051326
Φαξ                                         : 2283041488

 

Θ.- Ποιμαντική Ενότητα Καρδιανής
Καθέδρα: Ενορία Γεννήσεως της Θεοτόκου Καρδιανής

01.-Ενορία Γεννήσεως της Θεοτόκου Καρδιανής
Επωνυμία: «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός Γεννήσεως της Θεοτόκου (Κιουράς Καρδιανής) Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο» [Ν. 4301/14 (Φ.Ε.Κ. Α´ 223/7.10.2014)]
Έτος ανοικοδόμησης Ναού            : Πριν από 1777
Έτος ιδρύσεως Ενορίας     : Από αμνημονεύτων χρόνων
Διεύθυνση     : Καρδιανή Τήνου -  Τ.Κ. 84200 ΤΗΝΟΣ
Εφημέριος     : π. Αντώνιος Φόνσος
Τηλέφωνο Εφημερίου       : 2283051458

 

02.- Ενορία Ευαγγελίστριας στον Κρόκο
Επωνυμία    : «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός Ευαγγελιστρίας Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο» [Ν. 4301/14 (Φ.Ε.Κ. Α´ 223/7.10.2014)]
Έτος ανοικοδόμησης υπάρχοντος ναού  : 1817
Έτος ίδρυσης Ενορίας                                : 1817
Διεύθυνση     : Κρόκος Τήνου – Τ.Κ. 84200 ΤΗΝΟΣ
Εφημέριος     : π. Aντώνιος Φόνσος
Τηλέφωνο Εφημερίου.     : 2283051458 

 

Ι.- Ποιμαντική Ενότητα Κάμπου
Καθέδρα: Ενοριακός Ναός Αγίας Τριάδος

01.- Ενορία Αγίας Τριάδος
Επωνυμία: «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός Αγίας Τριάδας Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο» [Ν. 4301/14 (Φ.Ε.Κ. Α´ 223/7.10.2014)]
Έτος ανοικοδόμησης Ναού : πριν από 1760
ίδρυσης Ενορίας                  : Από αμνημονεύτων χρόνων
Διεύθυνση     : Κάμπος Τήνου – Τ.Κ. 84200 ΤΗΝΟΣ
Εφημέριος:    : π. Γεώργιος Ανδριώτης
Τηλέφωνο Εφημερίου : 2283021016

 

02.- Ενορία Ναός Τιμίου Σταυρού Κτικάδου
Επωνυμία «Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός Τιμίου Σταυρού Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο» [Ν. 4301/14 (Φ.Ε.Κ. Α´ 223/7.10.2014)]
Έτος οικοδόμησης υπάρχοντος ναού: 1812
Έτος ίδρυσης Ενορίας: Από αμνημονεύτων χρόνων
Διεύθυνση     : Κτικάδος Τήνου – Τ.Κ. 84200 ΤΗΝΟΣ
Εφημέριος     : π. Γεώργιος Ανδριώτης
Τηλέφωνο Εφημερίου : 2283021016

 

03.- Ενορία Αγίου Μιχαήλ στον Ταραμπάδο
Επωνυμία: Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός Αγίου Μιχαήλ Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο» [Ν. 4301/14 (Φ.Ε.Κ. Α´ 223/7.10.2014)]

Έτος ανοικοδόμησης πρώτου ναού: Από αμνημονεύτων χρόνων
Έτος ανοικοδόμησης υπάρχοντος ναού  : 1810
Έτος ίδρυσης Ενορίας                                : 1789
Διεύθυνση                   : Ταραμπάδος – Τ.Κ. 84200 ΤΗΝΟΣ
Εφημέριος                   : π. Γεώργιος Ανδριώτης
Τηλέφωνο Εφημερίου: 2283021016

 

Ενοριακό Παρεκκλήσιο Αγίου Φωτοδότη στα Κιόνια
Επωνυμία:  «Ιερός Καθολικός Ναός Αγίου Φωτοδότη Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο» [Ν. 4301/14 (Φ.Ε.Κ. Α´ 223/7.10.2014)]
Τηλέφωνο Λειτουργού         : 2283021016
Λειτουργός                            : π. Γεώργιος Ανδριώτης

Ιερός Καθολικός Ναός Παναγίας των Χιόνων
Επωνυμία: «Ιερός Καθολικός Ναός Παναγίας των Χιόνων Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο» [Ν. 4301/14 (Φ.Ε.Κ. Α´ 223/7.10.2014)]
Διεύθυνση                 : Χατζηράδος – Τ.Κ. 842 00 ΤΗΝΟΣ
Τηλέφωνο Λειτουργού         :2283021016
Λειτουργός                            : π. Γεώργιος Ανδριώτης

 

Ιερά Προσκυνήματα

 01.- Ιεράς Καρδίας του Ιησού
Επωνυμία: «Ιερό Προσκύνημα της Ιεράς Καρδίας του Ιησού Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο» [Ν. 4301/14 (Φ.Ε.Κ. Α´ 223/7.10.2014)]
Διεύθυνση                 : Εξώμβουργο – Τ.Κ. 842 00 ΤΗΝΟΣ
Τηλέφωνο                  : 2283051492
Υπεύθυνος                : π. Δημήτριος Δαλέζιος τ.Ι.

 

02.-Παναγίας Βρυσιώτισσας
Επωνυμία: Ιερό Προσκύνημα Παναγίας της Βρυσιώ-τισσας Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο» [Ν. 4301/14 (Φ.Ε.Κ. Α´ 223/7.10.2014)]
Διεύθυνση                 : Βρυσί  -  Τ.Κ. 842 00 ΤΗΝΟΣ
Τηλέφωνο                  : 2283051326
ΦΑΞ                            : 2283041488           
Υπεύθυνος                : π. Φραγκίσκος Βιδάλης

 


 

 • All
 • Αρχιεπισκοπή Νάξου-Τήνου
 • Επισκοπή Σύρου
 • Αρχιεπισκοπή Ρόδου
 • Αρχιεπισκοπή Κερκύρας
 • Επισκοπή Κρήτης
 • Καθολική Επισκοπή Θήρας
 • Αρχιεπισκοπή Καθολικών Αθήνων
 • Ελληνική Καθολική Εξαρχία
 • Αποστολικό Βικαριάτο Θεσσαλονίκης
 • Επισκοπή Χίου
 • Αρμενόρρυθμη Εξαρχία
Καθολική Αρχιεπισκοπή Νάξου-Τήνου-Άνδρου-Μυκόνου και Μητρόπολη παντός ΑιγαίουΚαθολική Επισκοπή ΣύρουΚαθολική Αρχιεπισκοπή ΡόδουΚαθολική Αρχιεπισκοπή Κέρκυρας, Ζακύνθου-Κεφαλληνίας και Μητρόπολη Ιονίων Νήσων Καθολική Επισκοπή ΚρήτηςΚαθολικη Επισκοπή ΘήραςΙ.Αρχιεπισκοπή Καθολικών ΑθηνώνΕλληνική Καθολική ΕξαρχίαΑποστολικό Βικαριάτο ΘεσσαλονίκηςΕπισκοπή ΧίουΕξαρχία των εν Ελλάδι Αρμενίων Καθολικών